Błędne wskazywanie w Internecie daty 28-10-2011 jako Punkt Zero28 10.2010 r, jest WYJĄTKOWO WAŻNYM DNIEM w CAŁEJ EWOLUCJI CZŁOWIEKA.... W tym przedziale czasowym ZAMYKA SIĘ ENERGETYCZNIE pewien etap Ewolucji. Domyka się 9 PODŚWIATÓW, które ewoluują RÓWNOLEGLE na naszej Planecie.

W internecie są głosy, że jest to punkt Zero. Wg. DONA ALEJANDRO PEREZ OXLAJ - OJCA DUCHOWEGO obu Ameryk i JEGO STARSZYZNY MAJÓW- NIE JEST TO PUNKT ZERO.

Jest to ENERGETYCZNE ZAKOŃCZENIE pewnego etapu EWOLUCJI. To co miało być ZAKOTWICZONE na Ziemi zostało linearnie dokonane. Teraz ZMIANY będą wdrażane na naszej Planecie w CZASIE PIONOWYM, czyli BARDZO SZYBKO i NIESPODZIEWANIE...

Dlatego Ci, którzy tkwili w śnie iluzji do tej pory, mogą odczuwać bardziej TURBULENCJE PRZEMIAN...

Rzeczywiście doszliśmy do WYJĄTKOWEJ chwili w naszej EWOLUCJI....

Przepowiednia Majów mówi, że kiedy Punkt Zero będzie blisko (a jest to naturalny bieg czasu i przemian) zostanie zgromadzone przez Majów w JEDNYM MIEJSCU , 13 STAROŻYTNYCH MAJAŃSKICH KRYSZTAŁOWYCH CZASZEK, ukrywanych w różnych miejscach do tej pory... Czaszki Te PRZEMÓWIĄ....
JEST UDOWODNIONE NAUKOWO, że NIE POCHODZĄ z TEJ PLANETY. Zawierają w sobie WYŻSZĄ ŚWIADOMOŚĆ i są TUTAJ po to, aby nam POMÓC, WYJAWIAJĄC WIEDZĘ KOSMICZNĄ...

Jestem świadoma, że temat KRYSZTAŁOWYCH CZASZEK, często jeszcze wzbudza śmiech, jak kontakty z ŻYWYM, RÓŻNORODNYM KOSMOSEM... Ciekawe, że również według indiańskiej tradycji WIELKA WIEDZA, mogą OBJAWIĆ się właśnie poprzez WIELKI ŻART...

Czas porzucić już IGNORANCJĘ, DYLETANTYZM, EGO BYCIA PĘPKIEM WSZECHŚWIATA i OTWORZYĆ się na ŚWIADOMOŚĆ KOSMICZNĄ, którą przynosi nam obecny 9-ty Podświat UNIWERSALNY... JUŻ CZAS...

Napiszę o tym więcej w najbliższym czasie, ponieważ byłam w Cannes we Francji na OGÓLNOŚWIATOWYM FESTIWALU STAROŻYTNYCH KRYSZTAŁOWYCH CZASZEK i ICH OPIEKUNÓW... CZASZKI te mają po wiele tysięcy lat, co udowodnione jest naukowo. Miałam ten wielki DAR trzymania JE w rękach i MEDYTOWAĆ z NIMI... WIEM CO CZUŁAM... W Cannes spotkałam osobiście, między innymi, MELHIZEDEKA - czyli DRUNVALO, który napisał książki "Pierzasty Wąż", "Przestrzeń Serca", dwa tomy "Kwiatu Życia" czyli Świętej Geometrii.

Aby lepiej zrozumieć obecne przemiany i CZYM JEST PUNKT ZERO, o którym pisze się często w internecie bez fundamentalnej o NIM WIEDZY, poniżej kilka zdań na ten temat.


Starożytna Wiedza Majów według PRAWDZIWEJ RACHUBY MAJÓW, wyraźnie mówi, że nasz świat zbudowany jest PIRAMIDALNIE, poprzez 9 PODŚWIATÓW, które są 9-cioma cyklami czasu, o różnej długości i w związku z tym różnej częstotliwości. Wiemy, że cała ewolucja polega na EWOLUCJI ŚWIADOMOŚCI CZŁOWIEKA. Postępuje ona zatem w 9-ciu Podświatach przez NAPRZEMIENNE WYMIARY ŚWIADOMOŚCI UNITARNEJ (Jednolitej) i DUALISTYCZNEJ. Od Unitarnej Świadomości w Podświecie KOMÓRKOWYM, aż do najwyższego poziomu w Podświecie UNIWERSALNYM, w którym zostaje odtworzona JEDNOŚĆ: JEDNOŚĆ ze ŹRÓDŁEM z którego pochodzimy, JEDNOŚĆ z BOSKĄ KOSMICZNĄ ŚWIADOMOŚCIĄ i JEDNOŚĆ z ŻYWYM RÓŻNORODNYM DZIEŁEM STWORZENIA...
Jak widać z zapisów Wiedzy MAJÓW, celem STWORZENIA jest ROZSZERZANIE i WZNOSZENIE WYMIARU LUDZKIEJ ŚWIADOMOŚCI wraz z ewolucją każego Podświatu.

PRAWDZIWY ŚWIĘTY KALENDARZ MAJÓW jest KALENDARZEM DUCHOWYM, wzorcem dla rozwijającej się ENERGII STWÓRCZEJ. Zatem, zapis 9-ciu Podswiatów wyraźnie pokazuje, że WSZYSTKIE cykle CZASU DUCHOWEGO we WSZECHŚWIECIE są SPRZĘŻONE.

Można je porównać do kół zębatych, które są ze sobą w fazie. Pasują ze soba jedynie w zgodzie z pewnymi kosmicznymi regułami. (napisze o tym później).
Jak pisałam, każdy kolejny Podswiat jest krótszy, ale o coraz WYŻSZEJ CZĘSTOTLIWOŚCI. Dlatego wydaje się nam jak by wszystko przyspieszało... To zmienia sie CZĘSTOTLIWOŚĆ, WIBRACJE w nas i na Planecie...

To przyspieszenie jest złudne, poniewaz Ziemia obraca się coraz wolniej... w lewą stronę... tak, abyśmy mogli ŚWIADOMIE SPŁACIĆ DŁUGI KARMICZNE i na zawsze UWOLNIĆ SIĘ z zakleszczajacego nas KOŁA KARMY. Tylko TERAZ mamy tę SZANSĘ, w okresie czasu NAJWIĘKSZYCH PRZEMIAN. Powinniśmy BYĆ za TO WDZIĘCZNI i wziąć się do PRACY ZE SOBĄ SAMYM, zamiast OSĄDZAĆ i NARZEKAĆ, BAĆ SIĘ, bo takiej szansy wiecej mieć NIE BĘDZIEMY.

Ziemia obraca sie coraz wolniej, aż sie ZATRZYMA i to właśnie będzie PUNKT ZERO. Ziemia pogrąży się w kompletnych ciemnościach na ok. 72 godziny, ponieważ "przemeblowania" naszego Układu Słonecznego i Wszechświata, osiągną PUNKTU KULMINACYJNEGO. Nie należy się tego lękać, PRZECHODZILIŚMY już kilka razy... a więc świętujmy te przemiany... Zamiast odsuwać je od siebie i bać się ich, WARTO wejść na ŚWIADOMĄ DROGĘ DO SERCA... PONOWNIE WEJŚĆ W ODCZUWANIE... czego nam wszystkim z serca życzę...
Z Miłością Beata OhryzkoPowrót do Artykułów
zaloguj