Beata Ohryzko założyła i od lat prowadzi jedyne w Europie CENTRUM WIEDZY MAJÓW, "idące" wg. Prawdziwej Rachuby Majańskiej. Starożytną Wiedzę Majów zgłębiła u OJCA DUCHOWEGO obu Ameryk, Największego STRAŻNIKA tej WIEDZY na Ziemi – DONA ALEJANDRO PEREZ OXLAJ, Jego żony ELIZABETH ARAUJO (13 Babć) i STARSZYZNY MAJÓW. Otrzymała Błogosławieństwo i Pozwolenie od DONA ALEJANDRO i Starszyzny Majów na wydanie po raz pierwszy poza Gwatemalą PRAWDZIWEGO KALENDARZA MAJÓW, który jest zarejestrowany w Bibliotece Narodowej w Warszawie, jako książka – dokument.

Beata Ohryzko poświęciła całe życie na poszukiwanie PRAWDY... Wiele razy na granicy życia i śmierci... Zgłębiała Starożytną Wiedzę na kilku ścieżkach duchowych, na których była nauczycielem: PURNA YOGI, WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI UMYSŁU DUCHA I CIAŁA za pomocą ŚWIADOMEGO ODDECHU, PRACY Z CIAŁEM z pomocą MUDR i DŹWIĘKU. Studiowała TEOZOFIĘ, BHAGAGAVITĘ, APOKRYFY, GNOZE i wiele innych. Kiedy doświadczyła, że Wolność Świadomości Człowieka, jest NAJWYŻSZĄ WOLNOŚCIĄ, a WSZYSTKO JEST W NAS, w jednym momencie wystąpiła ze wszystkich ścieżek. Zaczęła zgłębiać STAROŻYTNĄ WIEDZĘ MAJÓW, która, wówczas "sama do niej przyszła"... Wiedzę, która została zakodowana na naszej Planecie wiele tys. lat temu, w celu niesienia pomocy wszystkim ludziom w Ich PRZEBUDZENIU i UWOLNIENIU. Wiedzę, z którą każdy człowiek może SAMODZIELNIE PRACOWAĆ, wchodząc bezpiecznie w swoje ŚWIADOME procesy, zachowując swoją SUWERENNOŚĆ. Po powrocie z Gwatemali i Meksyku, bardzo ciężko i długo chorowała, ocierając się i godząc ze śmiercią. Odkryła i pogłębiła wówczas Wiedzę wielu STRUMIENI BOSKIEJ ENERGII (144000) w naszym ciele, jako UZDRAWIAJĄCEJ KOSMICZNEJ INTELIGENCJI... Odkryła połączenie między 13 TONAMI STWORZENIA, a 26 CENTRAMI ENERGETYCZNYMI na meridianach, czyli kanałach energetycznych, i 6 WYMIARAMI DUCHOWYMI, połączonymi z 12 Energiami 12 narządów w ciele. Odkryła również, że w TZOLKINIE jest zapisana KRYSZTAŁOWA MATRYCA BOGA wyrażona liczbami 13:20, 20:13, która zapisana jest w każdym człowieku (20 palców, 13 stawów głównych), tak jak również KOSMICZNA GENETYKA DZIEDZICZENIA, z której możemy wyjść poznając i pracując z tym najpotężnieszym i najbezpieczniejszym NARZĘDZIEM BOSKIM W NAS. Dzięki nieustannej pracy z tym NARZĘDZIEM, połączonej ze ŚWIADOMYM ODDECHEM i całkowite zdanie się na Najwyższe Źródło, wyzdrowiała, choć lekarze wcześniej, stwierdzili chorobę NIEULECZALNĄ.

Beata Ohryzko prowadzi warsztaty w Polsce i nie tylko, ze Starożytnej Wiedzy Majów, praktycznego odczytywania Duchowego Kalendarza Majów, który przedstawia zapis EWOLUCJI ŚWIADOMOŚCI CZŁOWIEKA, ewolucji pieniądza, jak i zapis wszelkich DZIEJÓW LUDZKOŚCI i tej PLANETY - TERRA GAI- ZIEMI. Prowadzi także warsztaty z UWALNIANIA z LĘKÓW, NEGATYWNYCH EMOCJI, NIEMOCY, GNIEWU itp. czyli z KARMY zapisanej w NASZEJ PAMIĘCI KOMÓRKOWEJ czyli UZDRAWIANIA WSZELKICH SFER ŻYCIA według STAROŻYTNEJ WIEDZY co prowadzi do całkowitej zmiany jakości życia, uzdrowienia relacji w rodzinie, w związku partnerskim i z ludźmi. Świadoma praca z Tą STAROŻYTNĄ WIEDZĄ na poziomie KWANTOWYM przynosi doskonałe zdrowie, wewnętrzny spokój, radość, wewnętrzną stabilność i lepszy przepływ materii.

Beata Ohryzko odczytuje INDYWIDUALNE DRZEWO ŻYCIA - zapis Duszy, który jest w każdym człowieku. Zawiera on PRZEZNACZENIE, czyli ZADANIA, odpowiedzi na problemy zdrowotne, karmiczne, partnerskie,biznesowe. INDYWIDUALNE Drzewo Życia zawiera również zapis,które Centra Energetyczne na meridianach, jak i które Głębie powinno się stymulować, aby uwolnić skostniałe emocje, nastawienia, dysharmonie , odzyskując zdrowie.

Poza tym uczy ŚWIADOMEGO, UZDRAWIAJĄCEGO ODDECHU, Mantry WŁASNEJ DUSZY zapisanej w INDYWIDUALNYM DRZEWIE ŻYCIA, Mudr odstresowujących, uwalniających od lęku, od tego co przeszłe i odziedziczone...

W każdy czwartek o godz. 18:00, w swoim Centrum Wiedzy Majów w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 16, Beata Ohryzko prowadzi bezpłatne spotkania otwarte, na których omawia aktualne przemiany wg. Świętego Kalendarza Majów. Odpowiada na nurtujące pytania. Uczestnicy, jeśli chcą dzielą się swoimi odkryciami, wątpliwościami... Spotkanie kończy się Medytacją.

Ponad to, założycielka i prowadząca Centrum, ma na swoim koncie szereg publikacji, wystąpień w mediach, oraz wydane przez profesjonalną firmę "VICTOR 11 – MUZYKA FILM LICENCJE", 4 płyty DVD z jej wykładami na Festiwalach ZDROWIA i NIEZWYKŁOŚCI, organizowanych co roku, w łodzi.


zaloguj