Przepływ Boskich Energii wg. Świętego Kalendarza Majów w końcowych miesiącach roku 2011 (Styczeń i Luty 2012 wg. Kalendarza Gregoriańskiego).<

Witam Wszystkich na przełomie Starego i Nowego Roku Gregoriańskiego 2011/2012. Tak, gregoriańskiego, bo PRAWDZIWY NOWY, DUCHOWY ROK-TUN wg. Świętego Kalendarza Majów ,zacznie się 22 lutego 2012r!
Dnia 28.12.2011 r weszliśmy w nowy, czwarty, fraktal czasowy- UINAL STABILIZACJI. Przez te dwadzieścia dni będzie podnoszona nasza SAMOŚWIADOMOŚĆ. Im więcej Spokoju, Pokoju, Miłości, Zaufania Źródłu, tym mniej lęku w nas...Tym większa ,nasza wewnętrzna STABILIZACJA. W tym fraktalu czasowym jesteśmy mocno wspierani przez Światło Źródła, aby jak najwięcej ludzi mogło świadomie wyjść z uwikłań...rozwiązać swoje "węzły gordyjskie", tym samym podnieść swoją Siłę Sprawczą.

Nowy Gregoriański Rok rozpoczął pod potężnym Kinem - KAN 13! Zapewnia to nam początek POTĘŻNEJ TRANSFORMACJI. Kin ten przynosi Siłę Wszechświata... Manifestację istnienia SERCA NIEBA (HUNAB'KU) i SERCA MATKI ZIEMI. Jest RUCHEM, TWÓRCĄ, BUDOWNICZYM WSZECHŚWIATA, EWOLUCJI CZŁOWIEKA, ROZWOJU DUCHOWEGO, SPRAWIEDLIWOŚCI, PRAWDY, WYŻSZEJ INTELIGENCJI i POKOJU.
Jest Znakiem BOGACTWA wewnętrznego, które powiększa DOBROBYT. Przez nasze doświadczenia, przynosi nam MĄDROŚĆ i INTEGRACJĘ. Reprezentuje SZCZEROŚĆ, RÓWNOWAGĘ, MOC i WŁADZĘ. Jest to IDEALNY dzień na ROZPOCZĘCIE....
Dlatego można prosić Najwyższe Źródło o to wszystko co ta Boska Energia przynosi... Niech zadziewa sie w nas Świadomie i Łagodnie... Można również prosić o powrót ukochanej osoby i o POJEDNANIE... O zapanowanie nad zmysłami, jako, że budząca się Energia KUNDALINII w Matce Ziemi, jak również w nas, może powodować zaburzenia na tym polu... Można prosić o zjednoczenie naszej seksualności z Miłością Serca.
Totemem KAN jest WĄŻ, czczony w wielu kulturach, jako MĄDROŚĆ.... Lecz bez ROZWOJU DUCHOWEGO, WIEDZA WĘŻA pełznie zygzakiem w stronę CIEMNOŚCI... dewiacji, wypaczeń na wielu poziomach... Zatem życzę, zaakceptowania naszej cielesności, płci przeciwnej, w zjednoczeniu seksualności z Miłością SERCA... Patrzenia na swoją partnerkę, partnera oczami Miłości i zrozumienia naszej niedoskonałości, bo to klucz dla ludzi obdarzonych głęboką Mądrością, który otwiera drogę do łagodniejszego i lepszego życia... Kolejny dzień w Nowym Roku 02.01.2012 to Kin KAME 1. Bardzo silny dzień rozpoczynający nową Trecenę. Te 13 dni będą pod znakiem wielkich KOSMICZNYCH PRZEMIAN, na które nadal będzie oddziałowywać KAN 13! Trecena KAME to PRZEMIANY najtrudniejsze, ale i najbardziej trwałe. KAME to inaczej ŚMIERĆ. Wbrew pozorom jest to NAJSZCZĘŚLIWSZA Pieczęć w całym Świętym Kalendarzu Majów. Przynosi śmierć wewnętrzną co bywa bolesne i trudne... W jakim stopniu, zależy to od nas...na ile będziemy opierać się zmianom.
Ta potężna Boska Energia przynosi ostateczne, końcowe rozwiązania wszystkich rzeczy dobrych i złych... Pomaga nam wychodzić ze Świętego Dualizmu, czyli ze świata PRZECIWIEŃSTW co możemy osiągnąć, dążąc do syntezy w nas... do spokoju, pokoju, równowagi... do transmutacji doświadczeń w Madrość Serca...
KAME 1 reprezentuje POCZĄTEK, HARMONIĘ, WIZJĘ, WYŻSZĄ INTELIGENCJĘ. Lecz przynosi również Energię Nocy, w której spotykać sie będziemy z naszymi cieniami, aby przez transmutację ich narodził się NOWY DZIEŃ, ODRODZENIE i NOWE ŻYCIE... Dopiero wówczas możemy osiągnąć powyższe...
Boska Energia KAME łączy nas z naszymi Świetlanymi Przodkami, których, jeśli poprosimy, udzielą nam rady i pomocy. Pomogą nam w zapobieganiu niebezpieczeństwom wszelakiego typu, udzielając nam wsparcia TU i TERAZ w naszej egzystencji. W tej szczególnej Trecenie KAME dobrze jest wybaczać i prosić o wybaczenie... Można prosić również o Siłę, Dobrą PAMIĘĆ w celu wykonania naszych projektów i ZADAŃ, czego nam Wszystkim z serca życzę.

Powrót do Artykułów
zaloguj