MODLITWA WDZIĘCZNOŚCI – MEDYTACJA DWÓCH SERCBoże Ojcze, Błogosławiąc dziękuję Ci za Twoje Boże błogosławieństwo!
Błogosławiąc, dziękuję Ci, że udzielasz mi i udzieliłeś mi rady i pomocy, że oświecasz i oświeciłeś mnie, że uzdrawiasz i uzdrowiłeś mnie.
Błogosławiąc, dziękuję Ci, za TO i całkowicie wierzę w Twoją Moc, Miłość i Prowadzenie!
Wzywam mojego Anioła Stróża, moich Przewodników Duchowych, Duchowych Świetlanych Chrystusowych Nauczycieli i proszę Was o prowadzenie przez Tą medytację.
Błogosławiąc, dziękuje Ci, mój Aniele Stróżu, że Ty jesteś mną , a ja Tobą.
Błogosławiąc, dziękuję, że Ja jestem Tobą mój Aniele Stróżu, a Ty jesteś mną.
Błogosławiąc, dziękuję, że jesteśmy Jednym.
Boże Ojcze! Błogosławiąc, dziękuję Ci, że Twoja Wola jest moją wolą , i moja wola jest Twoją wolą.
Boże Ojcze! Dziękuję Ci Błogosławiąc.
Boże Ojcze! Błogosławiąc, dziękuję Ci, że jestem Jednością z Tobą, że Twój Byt działa przeze mnie.
Jam jest Ten, który jest.
Błogosławiąc, dziękuję Ci, Boże Ojcze, że Jam jest Ten ,który jest Doskonałym, Cudownym , Bożym Błogosławieństwem.
Błogosławiąc, dziękuję Ci, Boże Ojcze, że Jam Jest Ten, który jest Doskonałą Cudowną, Boską Wiarą.
Błogosławiąc, dziękuję Ci, Boże Ojcze, że Jam Jest Ten, który jest Doskonałą, Cudowną, Chrystusową, Miłością.
Błogosławiąc, dziękuję Ci, Boże Ojcze, że Jam Jest Ten, który jest Doskonałą ,Cudowną Bożą Radością.
Błogosławiąc, dziękuję Ci, Boże Ojcze, że Jam Jest Ten, który jest Doskonałą Bożą Wolą.
Błogosławiąc, dziękuję Ci, Boże Ojcze, że Jam Jest Ten, który jest Doskonałą ,Cudowną Chrystusową Jednością ze Wszystkim co Jest.
Błogosławiąc, dziękuję Ci, Boże Ojcze, że Jam Jest Ten, który jest Doskonalą Boską Pewnością.
Błogosławiąc, dziękuję Ci, Boże Ojcze, że Jam Jest Ten, który jest Doskonałą Cudowną Boską Jaźnią.
Błogosławiąc ,dziękuję Ci, Boże Ojcze, że Jam Jest Ten, który jest Doskonałą Cudowną Boską Harmonią.
Błogosławiąc, dziękuję Ci, Boże Ojcze, że Jam Jest Ten, który jest Doskonałą, Cudowną, Chrystusową, Czystością, Uczciwością, Rzetelnością, Prawdomównością i Praworządnością.
Błogosławiąc, dziękuję Ci, Boże Ojcze, że Jam Jest Ten, który jest Doskonałą ,Cudowną, Chrystusową Wolnością.
Błogosławiąc, dziękuję Ci, Boże Ojcze, że Jam Jest Ten, który jest Doskonałym ,Cudownym , Chrystusowym, Zdrowiem.
Błogosławiąc, dziękuję Ci, Boże Ojcze, ze Jam Jest Ten, który jest Doskonałym , Cudownym, Chrystusowym Szczęściem.
Błogosławiąc, dziękuję Ci, Boże Ojcze, że Jam Jest Ten, który jest Doskonałym, Cudownym, Chrystusowym Bogactwem, również Materialnym.
Błogosławiąc, dziękuję Ci, Boże Ojcze, że Jam Jest Ten, który jest Doskonałym, Cudownym , Chrystusowym Powodzeniem.
Błogosławiąc, dziękuję Ci, Boże Ojcze, że Jam Jest Ten, który jest Doskonałym ,Cudownym Byciem w Pieczy Ducha Świętego.
Błogosławiąc, dziękuję Ci, Boże Ojcze, że Jam Jest Ten, który jest Doskonałą Zgodą na Doskonały przejaw Doskonałej , Cudownej, Chrystusowej Miłości, Doskonałej ,Cudownej , Chrystusowej Jaźni w całej mojej istocie.
Błogosławiąc, dziękuję Ci, Boże Ojcze, że Jam Jest Ten, który jest Życiem Duszy mojej.


BŁOGOSŁAWIEŃSTWA DLA ZIEMI :
Błogosławiąc, dziękuję Ci Boże Ojcze, że Chrystusowe , Boże Serce Błogosławi całej Ziemi, czułą Chrystusową, Boską Jaźnią, Czułą Chrystusową Miłością.
Błogosławiąc, dziękuję Ci Boże Ojcze, że cała Ziemia doznaje wielkiej Radości, Szczęścia i Pokoju Bożego.
Błogosławiąc, dziękuję Ci Boże Ojcze, że na całą Ziemię spływa Błogosławieństwo wzajemnego Zrozumienia, Harmonii, Dobrych Intencji i Woli ich wypełnienia.
Błogosławiąc, dziękuję Ci, że tak się Dzieje!
Błogosławiąc, dziękuję, że Serce Chrystusa napełnia serca wszystkich czujących Istot absolutną Chrystusową Miłością i Wrażliwością.
Błogosławiąc, dziękuję Ci , Boże Ojcze, że serca wszystkich czujących Istot ogarnia wielka Radość , Szczęście i Pokój Boży.
Błogosławiąc, dziękuję Ci, Boże Ojcze, że do serc wszystkich czujących Istot spływa wzajemne Zrozumienie, Harmonia, Dobre intencje i Wola Ich wypełnienia.
Błogosławiąc, dziękuję Ci, że tak się dzieje ! (powtarzaj wielokrotnie, do czasu aż poczujesz wewn.uniesienie,radość…)


Przez 3 – 5 min. Śpiewać Aum lub Amen-[co znaczy: zapieczętowane w Ufności, Wierze i Prawdzie-Potwierdzam całą swoją Istotą]
Błogosławię Ziemię Światłem Chrystusa, Boską Jaźnią, Czułą, Chrystusową Miłością ,Spokojem i Powodzeniem !
Błogosławiąc dziękuję mojemu Aniołowi Stróżowi, Chrystusowej Rodzinie; moim Duchowym Przewodnikom, moim Nauczycielom Duchowym i proszę o dalsze prowadzenie i przewodnictwo.
Moja cała istota jest teraz źródłem Boskiej Jaźni, Doskonałej , Cudownej , Chrystusowej Miłości , która zlewa się ze mnie na wszystkich i wszystko dookoła mnie , powodując cudowne uzdrowienie każdej czującej istoty.
KOCHAM SIEBIE ! KOCHAM JAM JEST WE MNIE ! KOCHAM SIEBIE! [3 x]


Następnie: (Automasaż całego ciała, czyli dokładne oklepywanie się, zaczynając od rąk, ramion, klatkę ,szyję, głowę,plecy,brzuch,pośladki,uda,aż do stóp)

Powrót do Artykułówzaloguj