Dlaczego wierzymy w Przepowiednie?...Coraz mocniej odczuwamy zmiany zachodzące w nas i na świecie. Szukamy odpowiedzi dlaczego tak się dzieje? Dlaczego właśnie Teraz? Przyczyną poszukiwania tych odpowiedzi jest wzbierający w nas lęk. Wypływa on z NIEŚWIADOMOŚCI, z BRAKU WIEDZY na ten temat. Z tego również powodu lecimy często, jak ćmy do obojętne jakiego światła, które często nas parzy, zamiast oświecać nam drogę...

Proroctwa Majów to WIEDZA, która "przyszła" do nas z Konstelacji Plejad, wiele tys. lat temu. Została zapisana na starożytnych piramidach i stelach majańskich, po to aby właśnie TERAZ, k iedy następuje w nas PRZEBUDZENIE wskazywać nam WŁAŚCIWĄ DROGĘ. Jest wiele różnych Proroctw na temat przyszłości świata i ludzkości. Warto być ŚWIADOMYM na CZYM SĄ ONE OPARTE... W jaki sposób i w jakim celu powstały... Czym i Kim były inspirowane...
Kolejna sprawa na którą zwracam Waszą uwagę to fakt, że pewne wizje świata, które powstały kiedyś mogły zdewaluować się... ponieważ ewolucja, której jesteśmy częścią to RUCH, CIĄGŁA PRZEMIANA. Kiedy zmienia się człowiek od wewnątrz, ZMIENIA SIĘ WSZYSTKO WOKÓŁ NIEGO. Działamy zatem, jak kamyk wrzucony do wody zakreślający coraz większe kręgi, czyli zmieniając się oddziałowujemy na innych. Mamy zatem duży wpływ na realizację Przepowiedni. Wczoraj w związku z paniką w Rzymie, TVP zadała mi pytanie "czy Proroctwa Majów są bardziej wiarygodne niż inne i dlaczego?" Nie ma sensu porównywać niczego, bo będziemy zapętlać się jeszcze bardziej w to potężne przywiązanie. Natomiast zwracam Waszą uwagę, na to że PROROCTWA MAJÓW wypływają z WIEDZY matematycznie zapisanej w ŚWIĘTYM DUCHOWYM PROFETYCZNYM czyli przepowiadającym KALENDARZU MAJÓW -TZOLKIN.

Kalendarze są bardzo potężnym narzędziem. Bądźmy świadomi z jakiego korzystamy i w jakim celu...
Święty Duchowy Kalendarz Majów Tzolkin zapisany jest matematyką kosmiczną, która zawiera LONG COUNT- DŁUGIE LICZENIE CZASU. Liczone jest w Hablatunach, Alantunach, Katunach, Baktunach, Tunach, Kinach itd.
Zawiera WIELKI BOSKI PLAN STWARZANIA zapisany piramidalnie, w który wpisane jest KOSMICZNE DRZEWO ŚWIATA a w Nim 13 NIEBIOS zawierające 7 Dni i 6 Nocy. Swoją pulsacją oddziałowuje na człowieka i wszystkie jego dziedziny życia. Einstein powiedział, że "matematyka to królowa nauk".
To prawda. Wszechświat to liczby. Każdy z nas jest liczbą wynikająca z daty urodzin. Każda liczba ma swoją wibrację po której rozpoznaje nas Wszechświat. Wielki Boski Plan Stwarzania zawiera wiele PODWZORCÓW FILTRACJI BOSKIEGO ŚWIATŁA wyrażonych liczbami. Jeden z nich 13x20 niezwykle mocno łączy człowieka z kosmosem. Udowadnia, że jesteśmy CAŁOŚCIĄ, że WSZYSTKO MA WPŁYW NA NAS i ODWROTNIE. Zatem Święty duchowy Kalendarz Majów jest zsynchronizowany z naszym ciałem,które posiada 13 stawów głównych, 20 palców i jest uznawane jako GENETYCZNE DZIEDZICTWO naszej GALAKTYKI. Wszystko we Wszechświecie jest sprzężone. Jest w kosmicznym rytmie, w rezonansie. Kiedy stajemy się coraz bardziej tego świadomi zaczynamy rozumieć,że najmniejszy fraktal czasowy jest częścią większego, większy jest częścią jeszcze większego itd., zatem WSZYSTKO we Wszechświecie jest powiązane ze sobą i CYKLICZNE. Każdy kolejny fraktal przynosi tę samą Energię lecz na wyższym poziomie. Abyśmy byli zsynchronizowani z kosmicznym rytmem i przepływem Boskich Energii, powinniśmy BYĆ w WEWN. HARMONII... Jak możemy trwać w wewnętrznej harmonii, gdy tak często nasze myśli skaczą, jak małpa po drzewach wzbudzając i rozkręcając nasze emocje? Kiedy nie wiemy co przyniesie nam kolejny dzień, a coraz więcej neg. wydarzeń burzy nasz spokój wzbudzając lęk?

Właśnie Duchowy Święty Kalendarz Majów z zawartą w Nim Wiedzą i Proroctwami jest wielką pomocą dla człowieka w jego odnalezieniu się w tej rzeczywistości. Tym samym, również, w odnalezieniu spokoju i stabilizacji w sobie. Proroctwa Majów, przynoszą możliwość zrozumienia, zakończenia kolejnego fraktalu ewolucyjnego... zrozumienia również, dlaczego tak się dzieje i co możemy uzdrowić zaczynając od siebie, wchodząc ŚWIADOMIE w następny dzień. Pomagają nam stawać się "TKACZAMI CZASU" - współstwarzając w ZGODZIE, HARMONII i MIŁOŚCI ten NOWY ŚWIAT , przynosząc Człowiekowi odpowiedźi: KIM JESTEM, SKĄD JESTEM, PO CO TU JESTEM i DOKĄD ZMIERZAM... A zatem ŚWIADOME BYCIE TU i TERAZ.

Przepowiednie wzbudzają lęk płynący z NIEŚWIADOMOŚCI. Nie pozwól manipulować twoimi emocjami. Zachowaj spokój, zawierzenie ŻRÓDŁU i po prostu stawaj się lepszym Człowiekiem. Przywołaj głębokie wartości BYCIA CZŁOWIEKIEM. Nie bądź obojętny na bezduszną dewastację, eksploatację, zanieczyszczanie Matki Ziemi, na barbarzyńskie męczenie i zabijanie Zwierząt, bezmyślne, kierowane żądzą pieniędzy wycinanie lasów,przyrody,zanieczyszczanie wód tej Planety.
Nie chowaj się za plecami innych. Nie walcz. Dość wojen. Stań się ŚWIADOMY przez DROGĘ DO SWOJEGO SERCA... a w Nim swojej BOSKIEJ MOCY... Zbudzisz JĄ w sobie, kiedy odważnie i świadomie z wewnętrzną zgodą, zaczniesz spotykać się z twoimi cieniami i świadomie, pamiętając o ogromnej sile, jaką jest ODDECH- zaczniesz transformować je w ŚWIATŁO. Pomoże Ci wówczas cały Wszechświat, bo będziesz działał tym samym dla Najwyższego Dobra i to nie tylko twojego, ale i tego świata, całej ludzkości...
Nie dawaj się już dłużej zwodzić, że nic nie możesz...WYJDŹ z ILUZORYCZNEJ BEZSILNOŚCI... ODWAŻ SIĘ MÓWIĆ "ZABRANIAM".

NIE LĘKAJ SIĘ...Mówi Ojciec Duchowy obu Ameryk DON ALEJANDRO PEREZ OXLAJ. Uświadom sobie, że Wiedza i Proroctwa Majów są dla WSZYSTKICH LUDZI. Majowie wierzą tak, jak TY w STWÓRCĘ WSZECHRZECZY - JEDNO NAJWYŻSZE ŹRÓDŁO z którego pochodzimy WSZYSCY. A więc WSTAŃ z LETARGU, PODNIEŚ SIĘ I IDŹ DALEJ... JESTEŚ CZĄSTKĄ BOGA... WSZYSCY JESTEŚMY JEDNO, bez względu na kolor skóry, wzrost, religie... Oddychamy tym samym powietrzem, pijemy tę samą wodę, ogrzewa nas, dając Światło JEDNO SŁOŃCE. CZAS OCKNĄĆ SIĘ, PRZEBUDZIĆ... Przestać niszczyć człowiek - Człowieka, Zwierzęta, Przyrodę, Wodę... Bez tej BIOSFERY człowiek NIE PRZEŻYJE.

OBUDŹ SIĘ ! JUŻ CZAS! ŚWIADOMIE ZACZNIJ ZMIANY OD SIEBIE. KAŻDY może przyczynić się do przechylenia masy krytycznej we WŁAŚCIWĄ stronę... a wówczas skutki przebiegunowania Ziemi, Punktu O, który jest tak blisko, mogą być o wiele łagodniejsze...

TAK WIELE ZALEŻY OD NAS.... OBUDŹ SIĘ , JUŻ CZAS!

Z Miłością Beata OhryzkoPowrót do Artykułów

zaloguj